Het referendum over de “Europese Grondwet” in 2005

Hier komt binnenkort een artikel over het referendum dat in 2005 werd gehouden ter goed- of afkeuring van de “Europese Grondwet”. Maar alvast enkele gegevens:
Deze grondwet werd op 29 oktober 2004 in Rome ondertekend door de regeringsleiders van de (op dat moment) 25 lidstaten van de EU. Hierna moest hij worden goedgekeurd door de lidstaten zelf, in sommige staten zou dat gebeuren door het parlement, in andere staten door middel van een volksreferendum. Niet alle referenda waren gelijk: in Frankrijk was het bindend, in Nederland slechts raadgevend.
        Nadat deze grondwet al door een groot aantal staten was goedgekeurd werd hij op 29 mei 2005 bij het referendum in Frankrijk verworpen. Op 1 juni werd hij ook bij het referendum in Nederland verworpen. Hierna werd door de Europese Raad besloten een bezinningsperiode in te lassen, die na enige tijd nog werd verlengd. Er werd een aantal wijzigingen in het verdrag aangebracht en de naam “grondwet” werd veranderd. Er werden geen verdere referenda gehouden en op 1 december 2009 trad het gewijzigde verdrag onder de nieuwe naam “Verdrag van Lissabon” in werking.